Marknadsplatser på årets julmarknad 2023

Annons om marknadsplats

Det börjar dra ihop sig till årets julmarknad på Hembygdsområdet, Boden den 16-17 december 2023.
Marknadsplatser kommer att finnas i den stora rundlogen mitt på området.
Belysning finns och eluttag för egen värmekälla.350 kr för två dagar.

Anmälan av marknadsplats och eventuella frågor skickas till info@hbfboden.se

JULMARKNAD Hembygdsområdet i Boden 16–17 december 2023 kl.11-15

Annons om marknadsplats