EU Projekt

Logo EU jordbruksfonden

 

 

 

 

 

Vår åttkantiga loge finns nu på plats

Fotot åttkantig loge

Logen, som flyttades från Hortlax i Piteå kommun, till Hembygdsområdet i Boden,invigdes den 6 augusti 2023.Dialogen med entreprenören UNBYGGARNA är nu avslutad och logen står färdig att använda.Finansiering av projektet har gjorts med bidrag från EU och Jordbruksverket, Spira Mare, Leader, samt från Bodens Kommun och Hembygdsföreningen.Samarbetet med finansiärerna har varit täta, viktiga och lärorika.

Ansvariga personer i Hembygdsföreningen har nu sammanställt all ekonomisk redovisningen. EU och Jordbruksverket utför strikta kontroller.Genomgång av inskickad slutredovisning väntas vara avslutade vid årsskiftet 2023 / 2024.

Under sommaren 2023, från juni till september, har logen nyttjats för ett stort antal aktiviteter. Nämnas kan kaffeservering för MotorEntusiasterna i Norr, som samlades på hembygdsområdet varje tisdagskväll under tre sommarmånader. Repslagarverkstad under Barndagarna i juli och en konsert med Stig Norbergs orkester. Under Miljö och skördedagarna fick vi möjlighet att visa logen och informera marknadsbesökarna om projektet.

Invigningen av logen som samordnades med Hembygdsgårdarnas dag, samlade omkring 400 besökare.300 av dem skrev in sig i den stora gästboken men endast 100 av dem hann få en smakbit av invigningstårtan.

En del arbete återstår dock med målning utvändigt samt att anskaffa fler stapelbara bord och stolar för att utöka användningsområdena.Efter hand kommer flera aktiviteter att ges utrymme i logen. Närmast är julmarknaden 16–17 december 2023.Planeringen för våren, sommaren och hösten 2024 är ännu i sin linda. Vi föreslår att du som läser detta, då och då, besöker vår hemsida för att se vilka aktiviteter som erbjuds.

Historik

Hembygdsföreningen har ett pågående projekt med anskaffning av en åttkantig loge, som kommer att placeras på hembygdsområdet.I projektet har mark- och grundarbeten färdigställts under november månad 2022. Nedtagning av timret i den gamla logen kommer att påbörjas om ca 3 månader, när vintern börjar övergå mot vår, och så snart som möjligt därefter att transporteras till Boden.

Logen finns i dag inom Piteå kommun. Den är ca 150 år gammal, har en golvyta på ca 145 kvm och en högsta höjd på ca sex meter.Logen kommer att bli ett bra tillskott till Hembygdsområdet. Byggnaden inte är isolerad. Vårt mål är att den erbjuda en stor lokal under sommarhalvåret.Exempel på aktiviteter är marknader av olika slag, utställningar, musikevenemang, barnaktiviteter mm.

Finansiering av projektet görs med bidrag från: EU och Jordbruksverket, Spira Mare och Leader, Bodens Kommun och Boden Överluleå Hembygdsförening.
Entreprenör för hela projektet är Unbyggarna.

Bodens fotoklubb har fått i uppdrag att dokumentera hela processen från nedtagning i Hortlax till uppsättning i Boden på hembygdsområdet.