Vårt kulturarv

Byggnader på kulturområdet i Boden  

 Överluleå kyrka

 pastedGraphic.png

Kyrkstugorna 

 

pastedGraphic_1.png

 

När Boden blev stad 1919 fanns här 128 stugor, i dag finns 32 av dessa kvar. Man hade planerat att bygga 400 men så blev det inte. Men några av de kvarvarande stugorna är äldre än kyrkan. Vid församlingsdelningen år 1831 tog Övre Lulesockenborna med sig sina stugor från Gammelstad. Det är vid församlingsdelningen som Över- och Nederluleå kommer till. Förut hette det Lule socken. O. G. Alm var den byggmästare som år 1854 byggde kyrktornet till Nederluleå kyrka (Deogloria). Tidigare hade endast funnits klockstapel av trä.

Kyrkstugorna kan hyras för kortare tid av turister och hemvändare under sommarhalvåret. Under bl.a. marknader finns utställare där.

Almska skolan