Om

Sommaren 1926 kom hembygdsrörelsen till Boden, då bildades Överluleå-Bodens Hembygdsgille med huvuduppgift att rädda kyrkbyn från det förfall som höll på att ske. 50 år senare eller 1976 bildades den förening som idag heter Boden-Överluleå Hembygdsförening.

Föreningens ändamål är att inom Bodens Kommun slå vakt om bygdens kulturarv och därvid bidraga till att alla invånare ges hemkänsla i orten. Dessa mål vill vi uppnå genom att medverka till vård och bevarande av natur, kultur och fornminnen, hävda betydelsen av traditioner och landskapsmiljö.

Även samarbeta med kommunala organ och andra föreningar som gagnar bygden och dess utveckling.

Vår verksamhetsberättelse 2023

Bli medlem och stöd hembygdsföreningen genom att sätta in 150:-
på Bg 5530-7854 Boden-Överluleå Hembygdsförening. Ange ditt namn och Din adress.
Läs mer om föreningens stadgar

Boden-Överluleå Hembygdsförening

Lombäcken 43 961 93 Boden
Bankgiro 5530-7854

Bli medlem i Hembygdsföreningen och stöd vår verksamhet !

Styrelsen

Ordförande Bertil Eriksson

Johannesgatan 3 961 64  Boden
 070-5590969
bertileriksson@telia.com


Vice ordförande Rasmus Joneland

Jakobsgatan 11 D 961 62 Boden
070-3042105
 rasmus.joneland@gmail.com


Kassör Ulla Eriksson

Åbergsleden 8B 961 43 Boden
070-228 30 19

Sekreterare Kaisa Olsson

Lombäcken 43, 961 93 Boden
070-303 11 35

Ledamöter
Monica Virding
Marknadskontakt
070-644 4621


Göran Åström
Bokningar och nycklar
070-213 82 95

Anne-Britt Brunström 070-681 41 47
Åsa Algotsson 
Sigvard Hedman 070-6744953
Kent Bergström 070- 638 74 94

Valberedning
Göran Ahlman 070-8437164
goranahlman@gmail.com

Revisorer
Stig Lindberg 070-6401496