Föreläsning om Verkstadsindustrin med författaren Kenneth Berglund

Omslag från boken

Föreläsning 

Föreläsare : Kenneth Berglund, författare till boken ”Verkstadsindustrin och dess profiler i Boden under 100 år” 
Datum: Söndag 13 november kl.15.00
Plats: Almska skolan, Boden


Förord

Jag är född i Norra Svartbyn i Boden och till följd av min fars företagande, som initialt misslyckats och medförde näst intill ekonomisk ruin, blev vi tvingade att byta boende ganska ofta. Detta förde med sig att jag tidigt i livet fick insikter i Bodens olika stadsdelar och dess kringliggande byar. Eftersom min far arbetade i verkstadsindustrin som anställd och i egen verksamhet, på all så kallad fritid, kunde han successivt bygga upp ett mer normalt liv för familjen. Jag fick, liksom min yngre bror Jimmie, tidigt delta i den egna verksamheten. Vi har således lärt oss hur en mekanisk verkstadsindustri fungerar på ett grundläggande sätt. Båda har vi i hela vårt liv fortsatt att arbeta inom denna gren av industrin.

Då jag nu på äldre dagar funnit, att i stort sett inget finns nedtecknat om den lokala verkstadsindustrin och dess betydelse, tänker jag här försöka beskriva detta för kommunens och landets utveckling, så viktiga område. Under denna tidsepok har man gått från ett genuint hantverk med manuella maskiner drivna av en centralt placerad motor och remmar från taket, till en högteknologisk verksamhet där distribuerad elström och datorer med avancerade mjukvaror, numeriska styrningar, ersatt hantverkarens upparbetade kunnande och tankar.

Materialet till föreliggande historik kommer från många olika källor. Egna minnen, äldre verk om privat företagsamhet, andras berättelser (intervjuer med personer, idag spridda över hela världen) samt kyrkböcker, dödböcker, kommunens arkiv (främst protokoll från byggnadsnämnden, men i några fall enstaka bilder), bolagshandlingar mm från Riksarkivet och andra historiska källor, har jag samlat material till denna bok. Tyvärr måste vi konstatera att det i flera fall varit lite för sent, då många värdefulla källor tystnat eller tappat bort information. Emellanåt har jag tvingats dra egna slutsatser utifrån olika material som ej till fullo hängt ihop. Min förhoppning är att dessa slutsatser blivit något så när korrekta, men tyvärr finns säkert även misstag, detta pga att de inte till 100% varit möjligt att kontrollera allt. Dokumentationer har varit bristfälliga och de som visste något har lagt ned sin vandringsstav.

Jag har strävat efter att belysa varje företags historia så opartiskt som möjligt och sakligt försökt att redovisa de värderingar som källorna gett vid handen. Självfallet rymmer resultatet likväl inslag av subjektivitet, inte minst i urvalet av fakta men förhoppningsvis också ett gott stycke av sanningen runt de olika företagen. Notera även att det i vissa fall har varit svårt att överhuvudtaget få fram information. Jag har därför emellanåt nöjt mig med att nämna att vissa företag i vart fall funnits.

I vissa avsnitt kan det tyckas som om den historiska kartläggningen genomförts alltför detaljerat, men för att belysa utvecklingen för enskilda individer (t.ex. flyttströmmar till regioner med brist på folk och kunskaper) och industrin, har jag ansett det motiverat med dessa bakgrunds- och sammanhangsbeskrivningar.

 Den privata verkstadsindustrin i Boden har i genomsnitt skapat några hundra arbetstillfällen per år under 1900-talet, men naturligtvis i allt överskuggats av offentlig verksamhet inom affärsdrivande statliga verk som SJ, Televerket samt Försvaret, sjukvården m.fl. I den skugga som verkstadsindustrin har befunnit sig, har kommunens styrande inte heller upptäckt dess betydelse. Nu efter mer än hundra år finns inte mycket kvar av denna industri inom kommunen.

Kenneth Berglund