Våra byggnader

Bagarstugan

Bagarstugan kommer från Svartbyn och är byggd i början på 1800-talet. Den flyttades till nuvarande plats Vid Robbgården i början av 1970-talet.

Robbgården

Kommer från ett av de äldsta hemmanen i Svartbyn. De äldsta säkra uppgifterna om de släkter som bebott hemmanet är från 1635. Jordepoken visar att i hemmanet bodde en pastor Roberts varifrån gården gården troligast har fått sitt  namn. Robbgården är av vanlig norrbottenstyp med tio knutar. Den stod på en halvmeter hög synfot. Invändigt ser man det gamla utförandet av tak och väggar och slamfärgsbehandlingen som var vanlig vid denna tid. Brostenarna beställdes av Johan Jakob Eriksson född 1831. Det förklarar inhuggningen i bron ”JJE 1831”. Arbetet gjordes av arbetare vid bygget av Engelska kanalen. I bron finns inhugget ”B 1866” som anger året då bron gjordes. Den kostade 325 riksdaler.

Smedjan

från Svartlå i Bodens kommun, så kallad gårdssmedja. Här tillverkades och reptrades alla verktyg som behövdes för arbetet på gården.

Skofabriksmuseum

Efter skomakarmästare Joel Nilsson från Flarken i Bodens kommun. Skofabriken var i drift mellan åren 1932 och 1995. Som mest arbetade 12 personer samtidigt i fabriken under ledning av skomästare Joel Nilsson. Där tillverkade näbbskor, finnstövlar, pjäxor, filtkängor, ridstövlar och cellgummiskor. Skorna såldes över hela Sverige. Anskaffning av en stans på 1950-talet tryggade sysselsättningen ytterligare en tid då halvsulor och andra halvfabrikat lunds levereras till försvarets skoverkstäder.

Torpet

Från begynnelsen en bagarstuga från Grangårda i Mockträsk. Skänkt av A8/Fo 63.

Och fler byggnader som finns på området är bl.a Långlogen, Härbre och traditionellt utomhusdass.